afb. Kris Roderburg, 2008

436. Nicolaes Janssen Donckers, 1633

steensoort: maaskalksteen
maten: 99 x 200 cm
locatie: kooromgang

De zerk is nogal glad geworden en de randen zijn praktisch afgesleten. De vormgeving is fraai te noemen. Binnen een rand die de zerk omgeeft, zien we twee rechthoekige cartouches, een bovenaan de zerk en de ander onderaan, beide omgeven door bandwerk. Het bandwerk aan de onderzijde bestaat uit twee voluten. Tussen beide cartouches is een lauwerkrans afgebeeld tegen een achtergrond van bandwerk. Hierbinnen is het wapen aangebracht in relif. Tussen de lauwerkrans en de onderste cartouche is verder nog in het midden een maskerachtige mannenkop te zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 205
Smits (228)

De afmetingen dezer voor eenieder duidelijken zerk bedragen: 1 bij 2,01 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 237
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

436. Nicolaes Janssen Donckers, 1633
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 205
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 237

n: vermelding in een voetnoot