afb. Kris Roderburg, 2008

435. Sebastiaen Adriaens, 1570

steensoort: maaskalksteen
maten: 102 x 196 cm
locatie: kooromgang

De zerk vertoont een barst in de rechterbovenhoek en is aan de linkerrand afgesleten, zodat hier alleen de benedenhelft van de letters van de inscriptie in de buitenrand zijn te lezen. Verder is de zerk redelijk goed bewaard gebleven.
Binnen de gebruikelijke tekstband met hoekvierpassen met evangelistensymbolen zien we een kanunnik, staande op een lijn, met onder zijn voeten het wapen met een huismerk. De kanunnik draagt de misgewaden waarvan de albe, de amict, de kazuifel en de manipel te zien zijn. Zijn handen raken elkaar met de vingertoppen voor zijn borst; hierboven is een kelk met hostie weergegeven. In de twee bovenhoeken zien we twee voluten met bladranken, rustend op kleine consoles.
Hoewel het een figuurzerk betreft wordt hij niet afgebeeld in Smits, die volstaat met een verwijzing naar vergelijkbare kanunnikenzerken, de zerken 66, 76 en 114. Smits geeft evenmin de inscriptie weer aan de rechterzijde en onder de voeten van de kanunnik.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 201
Smits (227)
sepultura
venerabilis domini
sebastiani adriani,
hujus ecclesie beneficiati,
obiit 1570, 9 octobris;
requiescat in pace.


Later bijgehakt:
hier leet begraven
johan van bacx,
sterft den 21 november
anno 1662;
ende
johanna van bacx,
sterft den 30 october,
anno 1678.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,02 bij 1,95 Meter.
Op den steen is Sebastianus Adriani in zijn misgewaad, met kelk en hostie, voorgesteld. Daar hij verder nagenoeg geheel overeenkomt met grafsteen No. 10, bl. 16; No. 35, bl. 44 en No. 43, bl. 53 in dit werk, achtte ik het van weinig belang, dit stereotypisch grafteeken nogmaals af te beelden, vooral ook, omdat er geen wapenschild op voorkomt. De familienaam van genoemde „van Bacx'en” is vermoedelijk ook „van Baexen” geweest.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 236
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

435. Sebastiaen Adriaens, 1570
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 201
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 236

n: vermelding in een voetnoot