afb. Kris Roderburg, 2008

434. Christophorus Baex, 1568

steensoort: doornikse steen
maten: 123 x 222 cm
locatie: kooromgang

De redelijk goed bewaarde zerk slechts de wapens zijn enigszins afgesleten toont de traditionele laatmiddeleeuwse tekstband met hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. De inscriptie is weergegeven in fraaie gotische letters.
In het midden zien we een cirkel vormgegeven door een dikke bladerkrans, die op vier plaatsen door een ingesnoerde band wordt onderbroken en op vier andere plaatsen door drie bolletjes. Een vergelijkbare bladerkrans, maar dan met rozetten in plaats van de bolletjes, is te zien op zerk 382 uit 1537. Hierbinnen zijn twee wapenschilden opgehangen aan twee linten, door een ring vastgemaakt aan de bladerkrans.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 199
Smits (226)
>
hic jacet sepultus
venerabilis vir, dominus
christophorus bacx,
hujus ecclesie beneficiatus,
obiit anno 1567,
17 februarii.In de versnijdingen der vier hoeken van deze grafzerk, die 1,23 bij 2,22 Meter groot is, bevinden zich de gebruikelijke symbolen der Evangelisten. In het midden van den steen ziet men een kelk en eene hostie aangebracht als kenteeken der priesterlijke waardigheid.
De eigenlijke familienaam van gemelde Christophorus Bacx was „van Baexen”, zooals zijn hierboven afgedrukt wapenschild dan ook aangeeft.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 235
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

434. Christophorus Baex, 1568
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 199
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 235

n: vermelding in een voetnoot