afb. Kris Roderburg, 2008

430. Frans Lamberts Bogaert, 1562

steensoort: maaskalksteen
maten: 112 x 129 cm
locatie: kooromgang

Het bovenstuk van de zerk is verdwenen. Verder is het oppervlak nogal glad geworden. De letters van de inscriptie zijn diep gebeiteld en goed bewaard, evenals de onderste hoekvierpassen met de evangelistensymbolen.
Binnen een tekstband met hoekvierpassen met evangelistensymbolen zien we in laagreliëf een staande engel die twee wapenschilden aan linten draagt. Het rechterlint hangt af vanaf de elleboog. De opgeheven rechterhand houdt verder een onduidelijk voorwerp vast. De engel heeft grote vleugels en is gekleed in een lang gewaad, opgehouden door een ceintuur en met korte mouwen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 187
Smits (225.A)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . [.] ambertsszen,
raetsheer deser stadt,
sterf anno 1562,
25 november;
ende
aryken,
syn huysvrou,
sterf anno . . . . . . . .sterf anno 1577,
den 6 december.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,17 bij 1,30 Meter.
Van dezen steen is aan de bovenzijde een stuk weggehakt. Mogelijk geschiedde dit reeds op het einde der XVIe eeuw, zoodat het waarschijnlijk is, dat de datum, die eerst afgebroken was, spoedig daarna weer in oude letters ingevuld is geworden. (Vergelijk de drie laatste regels van ons afschrift.) In de twee benedenhoeken der omlijsting zijn nog twee symbolische voorstellingen der Evangelisten, Marcus en Lucas, bewaard gebleven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 233
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

430. Frans Lamberts Bogaert, 1562
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 187
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 233

n: vermelding in een voetnoot