afb. Kris Roderburg, 2008

433. Yken Hanricx, 1594

steensoort: maaskalksteen
maten: 53 x 81 cm
locatie: kooromgang

De kleine zerk heeft een simpele rand, die aan de bovenzijde de vorm heeft van boogjes. De gegraveerde inscriptie vult de bovenhelft van de zerk en omgeeft het wapenschild in het midden. Het ondergedeelte van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 197
Smits (224.C)
hier leet begraven
yken haricx,
sterf anno 1594, den 30 september;
ende
gerijtgen haricx,
sterf anno 1594, 18 september.De grootte van dit zerkje is: 0,53 bij 0,80 Meter.
In het midden van den steen bevindt zich een eenvoudig monogram op een schildje.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 232
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

433. Yken Hanricx, 1594
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 197
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 232

n: vermelding in een voetnoot