afb. Kris Roderburg, 2008

429. Marcelius de Rode, 1557

steensoort: maaskalksteen
maten: 49 x 86 cm
locatie: kooromgang

Het betreft hier een kleine priesterzerk, waarvan de tekstbanden zijn weergegeven als zijnde omgeslagen op de hoeken. In het midden is een kleine staande rechthoek afgebeeld met daarin een kelk met hostie in relif.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 185
Smits (224.B)
hic jacet sepultus
honorabilis vir, dominus
marcelius de rod(e),
qui obiit 1557,
septembris 17.De afmetingen van dit zerkje, waarop een kelk met hostie staat afgebeeld, bedragen: 0,50 bij 0,87 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 232
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

429. Marcelis van Roy, 1557
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 185
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 232

n: vermelding in een voetnoot