afb. Kris Roderburg, 2008

432. Frans Spijckers, 1556

steensoort: maaskalksteen
maten: 54 x 112 cm
locatie: kooromgang

Het betreft een kleine en smalle zerk, waarvan de tekstbanden met goed leesbare gotische letters zijn weergegeven als zijnde omgeslagen op de hoeken. De tekst beslaat maar iets meer dan twee zijden van de tekstband.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 195
Smits (224.A)
hier leet begrave[n]
frans spekers,
sterf anno xvc lvi, den iii augusti.De afmetingen bedragen: 0,55 bij 1,13 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 232
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 183
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

432. Frans Spijckers, 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 195
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 232

n: vermelding in een voetnoot