afb. Kris Roderburg, 2008

428. Herman Cremers, 1721

steensoort: 'chocoladekleurige' maaskalksteen
maten: 86 x 144 cm
locatie: kooromgang

Het betreft hier een steen die de ingang markeert tot een grafkelder. In de meeste gevallen, bijvoorbeeld bij de zerken 418 en 409 en waarschijnlijk ook bij deze, lag een dergelijke steen oorspronkelijk bij een werkelijke grafzerk. De letters in kapitalen zijn fraai gebeiteld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 181
Smits (223.B)
ingangh
der rustplaatse
van
herman cremers.De grootte dezer zerk is: 0,86 bij 1,44 Meter.
Genoemde Cremers, te Maastricht geboren, was eerst deurwaarder en klerk van den Rentmeester-generaal der geestelijke goederen te 's-Hertogenbosch en later, door aankoop, erfsecretaris van Rosmalen en Nuland en eigenaar van het voormalig klooster Coudewater onder Rosmalen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 231
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

428. Herman Cremers, 1721
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 181
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 231

n: vermelding in een voetnoot