afb. Kris Roderburg, 2008

427. Jacob Gerrits van Fickefort, 1604

steensoort: maaskalksteen
maten: 118 x 170 cm
locatie: kooromgang

Het bovengedeelte van de zerk is verdwenen.
De tekstbanden zijn een soort balken, waarbij de balk onderaan over de andere twee is gelegd. De inscriptie is weergegeven tussen dubbele lijnen. Midden op de zerk is binnen een cirkel met verhoogde rand het wapenschild weergegeven met een lint hangend aan de cirkelrand. Het wapenschild vult de cirkel bijna helemaal.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 179
Smits (223.A)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
den 4 september 1604;
ende
beutgen,
sijn huysvrou,
den [.] september 1604;
met hun 3 kinder.De afmetingen van dezen over de breedte doorgehakten grafsteen bedragen: 1,17 bij 1,68 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 231
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

427. Jacob Gerrits van Fickefort, 1604
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 179
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 231

n: vermelding in een voetnoot