afb. Kris Roderburg, 2008

424. Jasper Gast, 1749

steensoort: maaskalksteen
maten: 145 x 200 cm
locatie: kooromgang

De zerk is redelijk goed bewaard gebleven. Linksonder is een gedeelte van circa zes centimeter van de rand verdwenen en het wapen bovenin is grotendeels weggekapt.
De zerk heeft een brede rand. Hierbinnen is in het midden een grote rechthoekige cartouche met verdiept veld aangebracht, dat is omgeven door fraai bandwerk in relif. Dit bandwerk wordt aan de bovenzijde in het midden onderbroken door een wapenschild en aan de onderzijde links en rechts door twee andere wapenschilden. Het wapenschild aan de bovenzijde heeft bovenaan een oog. De twee schilden onderaan zijn met een lint opgehangen aan de lijst van de cartouche. Bovenaan zien we verder in het midden twee gekruiste doodsbeenderen en ernaast aan beide zijden een doodshoofd en een zandloper. De stijl van het bandwerk wijst naar de zestiende of begin zeventiende eeuw. De nu aanwezige inscriptie blijkt te zijn aangebracht op de plaats waar vroeger een drietal wapenschilden was aangebracht met een oudere inscriptie (zie hierna).
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 169
Smits (222)

Deze grafzerk 1,45 bij 2,07 Meter groot, is versierd met een fraaie lijst in laat-zeventiend-eeuwschen stijl. Deze Jasper Gast, die volgens den tekst der grafzerk in 1723 overleden is, voerde blijkens die zerk een ander wapen, dan R.A. van Zuylen in zijne Naamlijst en Wapenkaart enz. plaat XXIII voor de familie Gast opgeeft. Het aan het hoofd der zerk staande wapen is dat van de overgrootmoeder van Jasper Gast, geboren Potey. Zie No. 104, bl. 113 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 230
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

424. Jasper Gast, 1749
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 169
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 230

n: vermelding in een voetnoot