afb. Kris Roderburg, 2008

426. Henrick Jans Zierneels, 1607

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 227 cm
locatie: kooromgang

Aan de bovenzijde is ongeveer een derde van de oorspronkelijke zerk verdwenen. Het middenveld is leeg op een cirkel met rand na, die zich nu aan de bovenkant van de zerk bevindt. In de benedenhoeken, de tekstband doorbrekend, zijn wapenschilden te zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 177
Smits (221.B)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
[. .] erf den 7 augusty 1607;
ende
geertruyt,
sijn huysvrou,
sterf den 20 april 1623;
ende
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dit grafsteen-fragment over de breedte doormidden gehakt, meet 1,27 bij 1,17 Meter. In 't midden en in de beide gespaarde hoeken bevinden zich eenvoudige monogrammen, zooals wij er reeds velen hebben medegedeeld in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 229
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

426. Henrick Jans Zierneels, 1607
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 177
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 229

n: vermelding in een voetnoot