afb. Kris Roderburg, 2008

412. Wesselus van de Loe, 1506

steensoort: maaskalksteen
maten: 83 x 176 cm
locatie: kooromgang

De zerk is erg glad geworden. De gotische letters zijn nog maar moeilijk leesbaar en van de kelk met hostie zijn nog slechts de contouren te zien. De tekstband is op de linkerboven- en benedenhoek weergegeven als zijnde omgeslagen. De rechterboven- en benedenhoek zijn anders afgebeeld, als gevouwen naar onder en naar boven. Op het middenveld is in een kleine, iets verdiepte cirkel zonder rand een kelk met hostie weergegeven. Opvallend hierbij is dat de voorstelling van de kelk op zijn kop staat ten opzichte van de inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 129
Smits (221.A)
hic jacet sepultus
venerabilis vir, dominus
wesselus de loe,
canonicus hujus ecclesie,
qui obiit anno (a) nativitate domini
xvc, die xiiii januarii;
[eius] anima requiescat in pace.In het midden dezer oude grafzerk, die 0,83 bij 1,75 Meter groot is, bevindt zich een kelk met hostie als teeken der priesterlijke waardigheid. Het woord „eius” op den laatsten regel van het grafschrift is op den zerk onduidelijk geworden. Men zou ook geneigd zijn, daarvoor „cujus” te lezen, doch de gespaarde teekens der letters van het woord in kwestie duiden eerder op het door mij afgeschreven woord: „eius of ejus”.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 229
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

412. Wesselus van de Loe, 1506
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 129
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 229

n: vermelding in een voetnoot