afb. Kris Roderburg, 2008

419. Jan Martens, 1624

steensoort: maaskalksteen
maten: 73 x 110 cm
locatie: kooromgang

De tekstband van deze eenvoudige kleine zerk wordt weergegeven als zijnde omgeslagen op de hoeken vanaf de linkerbovenhoek. Midden op de zerk is als enige versiering een troffel gegraveerd, met de gebogen steel naar beneden.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 155
Smits (220.B)
hier leet begraven
jan martens,
sterf 1624, 10 decemb[er];
ende
marke,
sijn huysvrou,
sterf den 15 january
1621.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,73 bij 1,10 Meter.
In het midden van dezen grafsteen is een eenvoudig blaadje als sieraad aangebracht.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 228
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

419. Jan Martens, 1624
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 155
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 228

n: vermelding in een voetnoot