61. Wolfs, 16e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 90 x 183 cm
locatie: schip

Rechtsonder is een nieuw rechthoekig stuk steen van 22 x 39 cm. ingezet, evenals een driehoekig stuk steen in de linkerbenedenhoek. De vierpassen op de hoeken evenals de tekstbanden daartussen zijn grotendeels vervaagd, slechts de gedeeltelijk bewaarde vierpas linksonder toont nog enige vage sporen van een evangelistensymbool. Van de oorspronkelijke inscriptie, in de tekstbanden en bovenaan in het middenveld, zijn naast enkele disparate letters slechts aan de linkerzijde enige woorden te ontwaren. Op de tekening uit circa 1900 waren nog enkele woorden meer te onderscheiden, maar ook toen al was de inscriptie niet meer helemaal te lezen. Het gaat om een zerk met een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen, bedoeld voor de vier evangelistensymbolen. In het midden van de zerk is een rechthoekig middenstuk van 50 bij 98 cm. uitgekapt dat vroeger waarschijnlijk heeft gediend als ruimte voor een sierplaat van een ander materiaal, mogelijk brons of wit marmer.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 161
Smits (220.A)
hi[c] ja[cet] se[pultus]
. . . . . . . . w[o]lfs,
doicht[er] j[ans wolf . . a.sszen]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xxi dach van augusto;
ende
heilken wolfs,
haer suster, begijn [in 't . . . . . . .]
. . . . vi d. v. b. . a . . . . .
ende . . . . . . . , . . . . . . . . . .De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,90 bij 1,80 Meter.
Het opschrift dezer zerk is nagenoeg onleesbaar geworden, terwijl de versieringen zoowel in de hoeken als in het midden der grafplaat geheel verdwenen zijn.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 228
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

61. Wolfs, 16de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 161
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 228

n: vermelding in een voetnoot