afb. Kris Roderburg, 2008

417. Isenbrant Valckhof, 1685

steensoort: hardsteen
maten: 101 x 175 cm
locatie: kooromgang

De bovenhelft van de enigszins glad geworden zerk wordt ingenomen door een grote cirkel met daarin in relif het wapen. Hieronder bevindt zich de inscriptie in drie regels, terwijl de rest van de zerk leeg is gelaten.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 151
Smits (219)
begraffenis
van
isebrant valckhof,
sterft den 19 may 1685.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,02 bij 1,84 Meter. Behoudens het hierboven afgedrukte wapenschild en het beknopte inschrift bevat deze grafsteen geen enkele nadere bijzonderheid.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 227
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

417. Isenbrant Valckhof, 1685
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 151
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 227

n: vermelding in een voetnoot