afb. Kris Roderburg, 2008

418. Nicolaas de Gyselaar, 1728

steensoort: maaskalksteen
maten: 95 x 113 cm
locatie: kooromgang

De zesregelige inscriptie beslaat slechts de bovenhelft van de zerk. Het betreft hier een steen die volgens de inscriptie de ingang naar een grafkelder markeert. Een aparte grafsteen heeft, zoals hierna zal worden uiteengezet, blijkbaar nooit bestaan.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 153
Smits (218.B)
ingang
van de begraafplaats
van de heer en meester
nicolaas de gyselaar,
schepen en raad deser stad.De afmetingen van deze grafplaat bedragen: 0,94 bij 1,12 Meter.
Nicolaas de Gijselaar, geboren 10 Juni 1680 te Amsterdam, overleed in Den Bosch den 22 Augustus 1728. Hij was doctor in de beide rechten, raad en schepen van 's Hertogenbosch en gehuwd met Agatha van Schagen, gelijk J.B. Rietstap: Wapenboek van den Nederlandschen Adel (als voren) Ie Deel, bl. 146 opgeeft. Plaat 33, aldaar, geeft zijn familiewapen weer.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 226
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

418. Nicolaas de Gyselaar, 1728
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 153
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 226

n: vermelding in een voetnoot