afb. Kris Roderburg, 2008

376. Gijsbert Daasdonck, 1708

steensoort: hardsteen
maten: 113 x 133 cm
locatie: transept

Behalve de vierregelige tekst is de zerk leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 309
Smits (218.A)
INGANG
DER GRAFSTEDE
VAN DEN HEER
GIJSBERT DAASDONCKDe grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,17 bij 1,32 meter. Daar de grafzerk geen wapenschild voert, geef ik hierbij een beschrijving van het familiewapen „Daasdonck”. Het schild bestaat uit een gedeeld veld, waarvan het rechterkwartier eene Fransche lelie op een veld van azuur voert, terwijl het linker kwartier van goud is met een dubbelkoppigen adelaar van sabel.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 226
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

376. Gijsbert Daasdonck, 1708
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 309
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 226

n: vermelding in een voetnoot