afb. Kris Roderburg, 2008

422. Johan Fabre, 1698

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 107 x 149 cm
locatie: kooromgang

Het zerkoppervlak vertoont vele putjes en van de wapens zijn slechts de contouren zichtbaar. Bovenin is een cirkel uitgehouwen met daarin twee wapenschilden aan linten opgehangen aan een tak met een knoest. De linten eindigen in kwasten. Hieronder bevindt zich de eenregelige inscriptie. Verder is de zerk leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 165
Smits (217.A)
begraeffenis
van
johan fabre.De afmetingen dezer zerk bedragen: 1,08 bij 1,48 Meter.
Vergelijk: J.B. Rietstap: Amorial Général, Tome I, page 640.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 225
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

422. Johan Fabre, 1698
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 165
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 225

n: vermelding in een voetnoot