afb. Kris Roderburg, 2008

420. Willem Jansen Goebels, 1558

steensoort: maaskalksteen
maten: 100 x 189 cm
locatie: kooromgang

De zerk is zeer gaaf gebleven. We zien een tekstband die wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen en in het midden van de zerk een cirkel en daarbinnen een wapenschild met een huismerk. Het lint wordt weergegeven als hangend aan de cirkel. De cirkel bestaat uit twee verhoogde randen en ook het schild is aangegeven met een verhoogde rand.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 157
Smits (216)
hier leet begraven wijlen
jansen goebels,
sterf anno 1558,
den 9 augustus;
ende
josyna,
sijn huysvrou,
sterf anno 1584, 27 mert;
ende
mariken,
sijn dochter,
huysvrou van
willem de keyser,
sterf anno 1572, den 26 octob(er).


Later bijgehakt:
hier leet begraven
matheus wynants van rosan,
sterft den 4 janwari 1670;
ende
wouter van achelen,
sterft den 18 juni anno 1669.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1 bij 1,90 Meter.
In de vierglopen der lijsthoeken bevinden zich de symbolen der Evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 224
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 156
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

420. Willem Jansen Goebels, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 157
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 224

n: vermelding in een voetnoot