afb. Kris Roderburg, 2008

421. Mechteld de Helt, 1710

steensoort: hardsteen
maten: 160 x 274 cm
locatie: kooromgang

De enigszins glad geworden zerk is nog goed leesbaar; slechts de kleinere letters beginnen vervaagd te raken.
Binnen een tamelijk brede rand zien we een tweedeling. Bovenin is in een verdiept veld een grote cirkel uitgehouwen, omgeven door krulwerk. Hierin is het alliantiewapen aangebracht. De onderhelft bestaat uit een verhoogd veld met daarin weergegeven een tafel met aan de voorzijde ervan een rechthoekige cartouche voor de inscriptie. De cartouche vertoont inkepingen in het midden van de linker-, rechter- en onderkant. Naast en onder de cartouche zien we S-vormige voluten met lelievormen daartussen. Op de tafel is links en rechts een doodshoofd met een doodsbeen afgebeeld.
De letters van de inscriptie zijn niet allemaal even groot, verschillende regels vertonen kleinere letters. De tekst is opvallend netjes per regel verdeeld, meestal een zin per regel en soms twee.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 161
Smits (215)

De afmetingen dezer voor een ieder duidelijk en fraaie zerk bedragen 1,60 bij 2,72 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 223
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

421. Mechteld de Helt, 1710
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 161
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 223

n: vermelding in een voetnoot