afb. Kris Roderburg, 2008

423. Jacob van Edelbach, 1702

steensoort: maaskalksteen
maten: 111 x 211 cm
locatie: kooromgang

De zerk vertoont, afgezien van het registratienummer, geen inscripties. In het gedeelte midden bovenaan, ongeveer eenderde van de zerk beslaand, is een ovaal uitgehouwen, waarin in reliëf het wapen is weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 167
Le Grand Théâtre
38
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 38
Smits (214)

Deze zerk groot 1,10 bij 2,11 Meter bevat niets dan het hierboven staande wapen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 222
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

423. Jacob van Edelbach, 1702
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 167
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 222

n: vermelding in een voetnoot