afb. Kris Roderburg, 2008

414. Herman van Deventer, 1550

steensoort: maaskalksteen
maten: 156 x 299 cm
locatie: kooromgang

Hoewel het oppervlak van de zerk enigszins glad is geworden, is de fraai ogende vormgeving nog goed te zien.
De tekstband wordt op de hoeken onderbroken door vierkantjes met daarin de kwartierwapens. Het ondergedeelte van het wapen linksboven en het gehele wapen linksonder waren rond 1900 al geheel verdwenen. De letters in deze tekstrand zijn verhoogd weergegeven. Het middenveld is in twee gedeelten verdeeld. Het bovengedeelte vertoont het alliantiewapen. In het ondergedeelte zien we een rechthoekige cartouche voor de gegraveerde letters van de inscriptie, met een klein boogje middenboven en verder breed rechthoekig bandwerk aan de zijden. Aan de onderzijde rust de cartouche op een sokkel van bandwerk. Boven en onder deze cartouche zijn aan het bandwerk in het midden en aan lussen in de hoeken gedrapeerde doeken aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 137
Le Grand Théâtre
38
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 38
Smits (212)
hier ligt begraven
herman van deventer,
sterf anno 1550,
de(n) 16 septembri,
sijns ouderdoms 66 jaer;
ende joncfrou hillegont,
sijn huysvrou,
sterft anno 1545,
den 23 augusti,
haers ouderdoms 55 ja(er).Het duidelijke inschrift midden in den steen is er later bijgehakt.
De grootte dezer fraaie zerk bedraagt: 1,59 bij 3 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 221
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

414. Herman van Deventer, 1550
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 137
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 221

n: vermelding in een voetnoot