afb. Kris Roderburg, 2008

416. Reyner Dircx van der Meer, 1562

steensoort: maaskalksteen
maten: 106 x 202 cm
locatie: kooromgang

Het oppervlak van de zerk is erg glad geworden, met als gevolg dat de details van het gezicht en de handen van de engel, van de wapens en van de evangelistensymbolen niet meer zijn te onderscheiden. Ook van de tweede inscriptie zijn verschillende letters onleesbaar geworden.
Binnen een tekstband met hoekvierpassen waarin de evangelistensymbolen zijn afgebeeld, is een engel weergegeven. Hij staat op een grondje en onder een rondboog op consoles. De engel is gekleed in een lang gewaad dat wordt opgehouden door een onzichtbare ceintuur en dat opgestroopte mouwen heeft. De engel is verder voorzien van twee grote vleugels. In iedere hand houdt hij twee linten omhoog met aan ieder lint een wapenschild.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 147
Smits (211)
hier leet begrave(n)
reyner diercksszen van meer,
sterf anno 1562, den xi may; ende
geertruyt jan mathijsszen dochter,
sijn huysvrou, sterf anno 1582, iii augustus.


Later bijgehakt:
baudewijn schenck,
soone van
dirck schenck,
sterft den 2 november anno 1681;begraffenisse van de
erfgenamen van
jacob van lier.Deze zerk, waarop in de vierglopen der lijstverstekken de symbolen der Evangelisten zijn aangebracht, heeft eene grootte van 1,06 bij 1,04 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 220
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

416. Reyner Dircx van der Meer, 1562
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 147
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 220

n: vermelding in een voetnoot