afb. Kris Roderburg, 2008

35. Jan Bax, 1552

steensoort: hardsteen
maten: 137 x 272 cm
locatie: schip

De zerk is in redelijke staat bewaard gebleven. Er is een randtekst die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden van het middenveld zien we een grote verdiepte cirkel zonder rand met daarin in reliëf het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 97
Le Grand Théâtre
42
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42
Smits (210)
hier leget begraven
jan bax,
hoichrentmeester was van den bosche,
die sterf anno xvc lii, den xxii dach julii;
ende
heylwich van den hove(n),
zijn huysvrou,
sterf anno xvc lv, den 28 aprille;
ende
jacob bax,
synen sone, rentmeester van
de drie staten van brabant,
sterf den lesten marti 1591;
ende joffrouwe
anna hack,
sijn huysvrou,
sterf den 18 juny anno 1604; ende
joffrou geertruyt sem, weduwe van
de(n) heer capyteyn poulis bax,
sterft den 20 february 1688;
johanna sophia bax,
huysvrou van de heer luytenant
heeker,
gestorven den 10 juny, anno 1693.De afmetingen dezer zerk bedragen: 1,40 bij 2,71 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 219
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

35. Jan Bax, 1552
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 97
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 156

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 219

n: vermelding in een voetnoot