Fotograaf: Kris Roderburg
Nummer: ?
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)]" />
afb. Kris Roderburg, ?"

14. Jan Schouw, 1780

steensoort: hardsteen
maten: 145 x 232 cm
locatie: schip

De zerk is in goede staat bewaard gebleven. Slechts aan de onderkant van de rechterzijde is een nieuw stukje ingezet. De voorstelling, die de hele zerk beslaat, is weergegeven in hoogreliëf tot circa 2 centimeter. In het midden zien we een iets in de hoogte uitgerekte cirkel met een rand en daaromheen bandwerk, die onderaan uitloopt in een rechthoekige inscriptieplaat, die eveneens is omgeven door bandwerk, in dit geval uitvoeriger en met verschillende voluten. In de cirkel is het wapen te zien. In de hoeken van de zerk bevinden zich nog eens vier wapenschilden in ovale cartouches in bandwerkvorm.
Twee grote engelen, in opwaaiende korte gewaden, met schouderkleedje en met vleugels, houden met hun handen de middencirkel vast, terwijl zij met hun blote voeten op het bandwerk van de inscriptieplaat staan. De engel rechts heeft een kralensnoer om zijn nek en een diadeem in zijn haar.
Op het bandwerk aan de bovenzijde van de cirkel ligt een naakte putto met zijn rechte elleboog rustend op een doodshoofd en met in zijn uitgestrekte linkerhand een zandloper met daarop nog een doodshoofd. Tussen de zandloper en het wapenschild in de rechterbovenhoek hangt nog een extra gekarteld bandje. Het hoofd van de putto oversnijdt de binnenrand van de voorstelling, die hier bovendien nog twee stukjes bandwerk laat zien.
Onder de inscriptieplaat zien we op de binnenrand van de voorstelling een geraamte liggen met gekruiste benen, de linkerarm onder de linkerknie en de rechterarm wegvallend achter de binnenrand. Op de binnenrand zijn verder nog een salamander en een slang weergegeven, en verder boven de linkerknie nog een pad. De uitvoerige voorstelling, die op een bevredigende manier is uitgewerkt, moet wel zijn vervaardigd naar een bestaand model.
De vormgeving, en dan met name de aanwezigheid van de transi-figuur, doet zestiende-eeuws aan; de aanwezige inscriptie is dan mogelijk van later datum.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 41
Smits (209)

De afmetingen dezer grafzerk zijn: 1,46 bij 2,32 Meter.
Dit grafmonument is uitgevoerd in den stijl van het midden der XVIIde eeuw, zoodat de beeldhouwer naar een oud, bestaand model moet gewerkt hebben. De voorstelling der engelen (?) maar vooral van den doode is zeer realistisch, walgelijk zelfs door de afbeelding der aan zijne leden knagende hagedissen en slangen.
Twee personen van denzelfden naam, waarvan de een Senior en de andere Junior genoemd werd, woonden in de tweede helft der XVIIIde eeuw te 's Hertogenbosch. Jan Schouw, Senior, was stadsarchitect te 's Hertogenbosch; Jan Schouw Junior, was Diaken aldaar; bovendien was er nog een andere Jan Schouw uit Den Bosch, Secretaris van Oirschot en Best. Welke der drie hier dus bedoeld is, kan moeilijk gezegd worden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 218
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

14. Jan Schouw, 1780
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 41
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 80

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 218

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 87

n: vermelding in een voetnoot