afb. Kris Roderburg, 2008

410. Johan van Aaffoirden, 1666

steensoort: maaskalksteen
maten: 101 x 103 cm
locatie: kooromgang

De goed bewaarde zerk toont bovenaan in een grote cirkel het alliantiewapen. Hieronder bevindt zich de inscriptie in breed gebeitelde letters. De rest van de zerk, ongeveer eenderde van het geheel beslaand, is leeg gelaten.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 125
Smits (208)
begrafenis
meester
johan van aaffoirden,
doctor in de rechten,
obiit den 12 april anno 1666;
ende joffrou
johanna de tuyl,
sijn huysvrou,
obiit op den 17 october
anno 1663.De afmetingen dezer zerk bedragen: 1,02 bij 2,03 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 217
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

410. Johan van Aaffoirden, 1666
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 125
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 217

n: vermelding in een voetnoot