afb. Kris Roderburg, 2008

415. Aelbrecht van Berse, 1500

steensoort: hardsteen
maten: 129 x 227 cm
locatie: kooromgang

De zerk is sterk afgesleten. Niet alleen zijn van de verschillende inscripties nog maar een aantal letters te onderscheiden, ook van de engel met vleugels en met twee wapenschilden in zijn hand zijn nog slechts enkele contouren te onderscheiden. De wapens zelf zijn niet meer te ontwaren. Ook de hoekvierpassen met evangelistensymbolen zijn ten zeerste vervaagd.
Oorspronkelijk ging het om een fraai vormgegeven vijftiende-eeuwse zerk, met hoekvierpassen en in het midden een grote vierpas met binnentracering en daarbinnen een staande engel met twee wapenschilden. De vormgeving is vergelijkbaar met die van de zerken 394 en 386.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 143
Smits (206)
hier leet begraven
aelbrecht van berse,
die starft in 't jaer vijftien hondert,
op sinte [d . . . ]meus dach;
ende
hillegond, sijn huysvrou,
die starf in 't jaer xvc en ix,
den erste(n) dach julio;
en(de)
art paeuwelez;
ende
agnes, zijn huysvrou,
dochter aelbert van berse,
die storven, te weete(n):
aert den viiiste, en agnes de(n) xste augustus
anno 1521;
begraffenisse van
hendric van beers,
sterft den 3 decembe(r) anno 1693.De afmetingen dezer zerk, in wier hoeken de symbolen der Evangelisten nog even te zien zijn, bedragen 1,27 bij 2,28 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 215
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

415. Aelbrecht van Berse, 1500
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 143
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 215

n: vermelding in een voetnoot