afb. Kris Roderburg, 2008

405. Bouwen Jansz. de Cremer, 1526

steensoort: maaskalksteen
maten: 119 x 219 cm
locatie: kooromgang

De inscriptiezerk is in redelijke staat bewaard gebleven.
Er is een tekstband die wordt doorbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. De inscriptie wordt bovenaan in het middengedeelte vervolgd voor latere familieleden.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 109
Smits (205)
hier leght begraven
bouwen jansszen de cremer,
sterf anno 1526,
op sinten lauvrijns dach;
ende
jenneke van loon,
zijn huysvrou, sterft anno 1556,
den 23 decembris;
ende
lijsken,
huysvrou
crystophels van balen,
ha(er)der beyder dochter,
sterf anno 1549, den 27 novembris;
ende
dierck diercksoen van hoogheloon,
out 101 jaer, sterf 1554,
op kersnach(t).De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,29 bij 2,19 Meter. In de vierglopen, die de lijst versnijden, bevinden zich de symbolen der vier Evangelisten.
De datum op den vierden regel beteekent: 10 Augustus.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 214
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 183
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

405. Bouwen Jansz. de Cremer, 1526
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 109
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 214

n: vermelding in een voetnoot