afb. Kris Roderburg, 2008

406. Johanna van Kessel, 1646

steensoort: maaskalksteen
maten: 145 x 263 cm
locatie: kooromgang

Midden boven op de zerk bevindt zich een verdiepte cirkel met rand, waarin in reliëf het wapen is aangebracht. Hieronder is de gegraveerde inscriptie geplaatst. De rest van het oppervlak, zo’n tweederde van het geheel, is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 113
Le Grand Théâtre
38
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 38
Smits (204)
begrafenis
johanna van kessel,
weduwe
mathijs van den heesacker,
sterf den 23 april 1646.



De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,45 bij 2,63 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 213
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

406. Johanna van Kessel, 1646
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 113
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 213

n: vermelding in een voetnoot