afb. Kris Roderburg, 2008

407. Godefrida van den Ancker, 1687

steensoort: hardsteen
maten: 116 x 216 cm
locatie: kooromgang

Het betreft een eenvoudige inscriptiezerk met slechts een vierregelige inscriptie, gevolgd door nog eens twee regels. De naam Jacob van Lier komt op dezelfde manier voor op enkele andere zerken, zie de nummers 286, 397 en 416.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 115
Smits (203)
hier leet begraeven
godefrida van den ancker,
huysvrou van
bernaert le hardy,
sterft den 30 may 1687.begraffenisse van de erfgenamen van
jacob van lier.De grootte dezer eenvoudige zerk is: 1,17 bij 2,15 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 213
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de Sint Janskerk 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 110
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

407. Godefrida van den Ancker, 1687
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 115
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 213

n: vermelding in een voetnoot