afb. Kris Roderburg, 2008

400. Aert Goyarts Monick, 1544

steensoort: maaskalksteen
maten: 146 x 230 cm
locatie: kooromgang

Het middengedeelte van de zerk is nogal afgesleten. Vooral het rechterondergedeelte van de engel en het wapen onderaan zijn nog slechts in vage contouren herkenbaar. Ook de vierpassen op de hoeken zijn afgesleten. Verder is de tekst onder de engel aangebracht nadat het ondergedeelte van de engel was weggekapt. Hetzelfde geldt, lijkt het, voor de tekst aan de binnenkant van de tekstband, die waarschijnlijk zuilen of pilasters en een basis vervangen. Ook het wapen onderaan lijkt later te zijn aangebracht.
De weergegeven engel staat voor een schelpnis met dolfijn-voluten daarboven. Hij draagt een bovengewaad met ceintuur om het middel en met korte mouwen. In de rechterhand houdt hij twee linten vast waaraan vroeger twee, nu weggekapte, schilden moeten hebben gehangen. Achter zijn schouders zien we gevederde vleugels. Midden onder een later aangebrachte inscriptie is een cirkel te zien met daarin een nieuw wapen. De inscriptie aan de buitenzijde van de tekstband is bovenaan en links geheel verdwenen en van de rest is slechts een enkele letter te ontcijferen. Deze tekst is niet opgenomen in Smits.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 87
Genealogie
Smits (202)
hier leet begraven
aert govarts monick,
lakencoper, sterf anno xvc xliiii,
den iiii dach april; en
aleyt,
sijn huysvrou
sterf anno 1544, den 28 dach novembris.


Later bijgehakt:
hier leght begraven
aert van asperen,
sterft den 5 october 1654; ende
anna rombouts,
sijn huysvrou, sterf . . . . . . . . . . . .;
hier light begraven
rombouts van asperen,
sterft den 8 september 1660.De afmetingen der grafzerk bedragen: 1,46 bij 2,30 Meter.
Vergelijk J.B. Rietstap, Amorial Général, Tome I, page 75, Tome II, page 244. De vierglopen van de omlijsting van dit grafmonument zijn geheel afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 212
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

400. Aert Goyarts Monick, 1544
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 87
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 212

n: vermelding in een voetnoot