afb. Kris Roderburg, 2008

402. Adriaen Ploos van Amstel, 1646

steensoort: maaskalksteen
maten: 147 x 230 cm
locatie: kooromgang

Boven een geprofileerde rand op ongeveer eenderde vanaf de onderkant van de zerk zijn in relif de wapens aangebracht, in het midden het hoofdwapen en aan de zijkanten tweemaal vier kwartierwapens. Deze kwartierwapens zijn ieder aan de bovenzijde versierd met naambordjes, die zijn weergegeven als met twee nagels vastgenageld aan de zerk. Onder aan het hoofdwapen hangt een ring, met kwast, waardoorheen een guirlande is aangebracht, die aan de uiteinden is opgehangen aan de nagels van de onderste kwartierwapens.
Onder de genoemde rand bevindt zich een rechthoekige verhoogde cartouche, aan de zijkanten omgeven door voluten met druiventrossen en onderaan door bladachtige voluten, die in het midden verbonden zijn door eenvoudig bandwerk. In de linker- en rechterbenedenhoek eindigen de voluten in gestileerde lelies.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 97
Smits (201)

De afmetingen dezer fraaie grafzerk bedragen: 1,48 bij 2,30 Meter.
Boven genoemde Adriaen Ploos van Amstel was door Zijn Hoogheid Frederik Hendrik, prins van Oranje, tot president der stad 's-Hertogenbosch aangesteld in 1631. Vergelijk: R.A. van Zuijlen, Naamlijst en Wapenkaart (als voren) bl. 1 no. 10; en A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Deel XII, bl. 363 en volgende.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 211
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

402. Adriaen Ploos van Amstel, 1646
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 97
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 211

n: vermelding in een voetnoot