afb. Kris Roderburg, 2008

404. Anthony de Hee, 1699

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 231 cm
locatie: kooromgang

In een verdiepte cirkel bovenaan de zerk is het alliantiewapen aangebracht, waarbij de twee schilden met een lint zijn opgehangen aan een tak. De twee uiteinden van het lint kruisen zich onder de schilden en eindigen in kwasten. Onder de cirkel is een viertal gegraveerde inscripties aangebracht, doorlopend maar van verschillende lettergroottes.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 105
Smits (200)
begraefenis van
anthony de hee,
sterf den 9 february anno 1699;
en
aldegonda van wamel,
syne huysvrouwe,
d(i)e sterft den 16 april 1725;
en van
anthony de hee,
den sone, sterft den 4 mey anno 176[2];
en van
maria agnes buirette,
sijn huysvrouw, sterft 7 october 1736;
en van hunne kinderen, waervan er
ses heel jonck gestorven zijn;
anthony he(n)drikus de hee,
haaren soon, sterf den 25 september anno 1744;
maria agnes de hee,
haare dochter, sterft den 28 october anno 1752;
aldeg(onde) beat(rijs) de hee,
haare dochter, sterft den 3 mey anno 1778.De grootte der grafzerk bedraagt: 1,16 bij 2,30 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 210
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

404. Anthony de Hee, 1699
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 105
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 210

n: vermelding in een voetnoot