afb. Kris Roderburg, 2008

283. Johan Christoffel Seitz, 1702

steensoort: hardsteen
maten: 123 x 229 cm
locatie: kooromgang

De zerk heeft geen verdere versiering dan de gegraveerde inscriptie van elf regels. De rest van de zerk is leeg gelaten.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 35
Smits (199)
graft-stede
van de heer ende meester
johan christoffel seitz,
in sijn leven out schepen deser stat
ende
griffier van axel ende
axel-ambragt,
sterft den 17 october 1702;
ende vrouwe
geertruy krull,
sijn edel(es) huysvrouwe,
sterft den . . . . . . . . . . . .De afmetingen deser eenvoudige grafzerk bedragen: 1,22 bij 2,29 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 209
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

283. Johan Christoffel Seitz, 1702
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 35
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 209

n: vermelding in een voetnoot