afb. Kris Roderburg, 2008

401. Johan van Wamel, ca 1680

steensoort: maaskalksteen
maten: 141 x 258 cm
locatie: kooromgang

In een verdiept vierkant bovenaan de zerk is in relif het alliantiewapen aangebracht. Ongeveer de helft van de zerk, onder de tweeregelige gegraveerde inscriptie, is blank gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 93
Smits (198)
begrafenisse
van
johan van wamel,
heer van cranenborge.De grootte deze zerk is: 1,39 bij 2,53 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 208
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

401. Johan van Wamel, ca. 1680
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 93
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 208

n: vermelding in een voetnoot