afb. Kris Roderburg, 2008

403. Roghier van Berck, 1652

steensoort: maaskalksteen
maten: 127 x 230 cm
locatie: kooromgang

In het midden van de zerk is een rondboognis weergegeven, die bestaat uit een verhoogde band. Hierbinnen is in relif een dorre boom met wortels te zien op een heuveltje, terwijl aan de zijtakken via linten de twee wapenschilden zijn opgehangen. Onder deze nis en tussen de inscriptie is nog een wapen aangebracht, dat duidelijk behoort bij de tweede inscriptie. De letters van beide inscripties zijn gegraveerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 101
Smits (197)
begravenisse
roghier van berck,
sterft den 28 yuny 1652;
ende
cataryna van tessel,
sijn huysvrou,
sterft den 28 yuly 1659.begraffenisse van
peeter blom
sterft den . . . . . . . . . . . .;
ende
jenneken meelen,
sijn huysvrou,
sterft de(n) 28 augusti
anno 1666.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,25 bij 2,30 Meter.
Bij het zien van dezen grafsteen zou men geneigd zijn te veronderstellen, dat de twee opgehangen wapenschilden bij Blom en Meelen behooren, terwijl het wapen ter rechterzijde dat der familie „Van Berck” en dat ter linkerzijde het schild der „Pijnappels” is. Het aan den voet gebeiteld schildje behoort bij Blom en Meelen. Vergelijk grafsteen no. 24, bl. 33; grafsteen no. 52, bl. 63; no. 90, bl. 97; no. 132, bl. 143, enz. in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 207
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

403. Roghier van Berck, 1652
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 101
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 207

n: vermelding in een voetnoot