afb. Kris Roderburg, 2008

396. Jan Wouters van Achelen, 1617

steensoort: maaskalksteen
maten: 125 x 238 cm
locatie: kooromgang

De zerk is redelijk goed bewaard gebleven. Het middengedeelte is enigszins glad geworden en het linkerondergedeelte van het wapen is nogal afgesleten. De tekstband wordt op de hoeken doorsneden door verdiepte vierkanten, waarin de kwartierwapens zijn weergegeven. Het verdiepte middengedeelte van het middenvak geeft het wapen in verhoogd reliëf.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 69
Le Grand Théâtre
40
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 40
Smits (196)
hier leet begraven
jan meester woutersszoen van achellen,
sterf den 25 juny 1616;
en hadenwijck, sijn huysvrou, peter vuchs docht(er),
sterf anno (15)76, 17 august(i);
en perijntken, haer beyder docht(er),
sterf den 6 september anno 1559;
ende katharina, henne dochter,
huysvrouwe dierx van kessel,
sterf den 23 marty anno 1623.De afmeting der grafzerk bedraagt: 1,24 bij 2,38 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 206
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

396. Jan Wouters van Achelen, 1617
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 69
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 206

n: vermelding in een voetnoot