afb. Kris Roderburg, 2008

398. Thomas Masius, 1625

steensoort: maaskalksteen
maten: 142 x 263 cm
locatie: kooromgang

Van het manswapen is het heraldisch rechterdeel nog slechts vaag te onderscheiden. Van het vrouwswapen was een gedeelte van het ondervak rechts al rond 1900 verdwenen.
Binnen een band die de hele zerk omgeeft, wordt het ondergedeelte van de zerk, ongeveer tweederde van het geheel beslaand, ingenomen door een staande rechthoekige cartouche, omgeven door fraai bandwerk. In de cartouche is de inscriptie in hoofdletters gegraveerd. Het mans- en vrouwswapen, die in reliëf worden weergegeven in het bovengedeelte, zijn omgeven door hetzelfde soort bandwerk, dat zich hier aanpast aan de vorm van de schilden.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 79
Le Grand Théâtre
40
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 40
Smits (195)
begrafnis van jonker
thomas masius,
rentmeester van syner majesteyts
domeynen van
boemmel, tielre ende boemelrewarden,
sterf 3 mert 1625;
ende
jof(frou)
gervasia graeuwerts,
sijn huysvrou,
sterf den 9 december 1618.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,40 bij 2,61 Meter.
Om het hierboven afgedrukte inschrift loopt eene eenvoudige XVIIde eeuwsche lijstversiering in den trant van de cartouches, die de beide wapenschilden, op deze bladzijde voorkomend, omgeven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 205
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

398. Thomas Masius, 1625
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 79
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 205

n: vermelding in een voetnoot