afb. Kris Roderburg, 2008

387. Willem van Bree, 1683

steensoort: maaskalksteen
maten: 129 x 236 cm
locatie: kooromgang

De bovenhelft van de zerk vertoont op een verdiept veld het alliantiewapen in relif. De onderhelft is een verhoogd veld, door een gleuf gescheiden van de randen. Hierop is de inscriptie in kapitalen gebeiteld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 33
Smits (194)
hier leet begraven
de heer
willem van bree,
die sterft 10 july 1683;
en juffrouw
joanna somers,
sijn huysvrouw,
die sterft 4 september
1696.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,30 bij 2,40 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 204
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

387. Willem van Bree, 1683
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 33
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 204

n: vermelding in een voetnoot