afb. Kris Roderburg, 2008

395. Victor van Beughem, 1715

steensoort: maaskalksteen
maten: 125 x 243 cm
locatie: kooromgang

De goed bewaarde zerk is in twee gedeelten verdeeld. In de bovenhelft zien we in tamelijk hoog reliëf het alliantiewapen. Op de onderhelft is op een verhoogd vlak de inscriptie in kapitalen gegraveerd. De twee overlijdensdata zijn niet ingevuld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 65
Le Grand Théâtre
38
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 38
Smits (193)
hic situs est
per-illustris ac amplissimus dominus,
dominus
victor de beughem,
wques militiae christi,
incliti ordinis teutonici consiliarius
et
ad tractatum pacis rijsvicianae
ab-legatus plenipotentiarius,
obiit . . . . . . . . . . . . . .;
et
domina
maria angelina donquers,
conjux, obiit . . . . . . . . . . . .;
bene ilis lector apprecareDe afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,22 bij 2,42 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 203
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

395. Victor van Beughem, 1715
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 65
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 155

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 203

n: vermelding in een voetnoot