afb. Kris Roderburg, 2008

397. Dirck Reyners van der Meer, 1565

steensoort: maaskalksteen
maten: 140 x 255 cm
locatie: kooromgang

De vormgeving van deze redelijk bewaarde, slechts wat glad geworden zerk vertoont naast enkele laatgotische vooral renaissancistische kenmerken. De tekstband, op de hoeken onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen, is in de laatgotische traditie. De staande engelfiguur onder twee voluten die rusten op gecanelleerde, balusterachtige zuilen, waarvan de canellures zijn afgesleten, is duidelijk in renaissancistische stijl. Ook de ranken die boven de voluten eindigen in dolfijnenkoppen zijn in deze stijl.
De houding van de engel, met de rechterarm omhoog en de linkerarm omlaag tot op de heup, is op een overtuigende en plastische wijze weergegeven. Met beide handen houdt hij het wapenschild, de rechterhand omklemt het uiteinde van het lint waaraan het wapenschild hangt, terwijl de linkerhand het wapenschild op zijn plaats houdt voor het rechterbeen. De engel heeft fraai gevormde grote vleugels en is gekleed in een lang ondergewaad en een superplie-achtig bovengewaad met korte mouwen en met een ceintuur om de borst.
Opvallend is verder dat de inscriptie in de tekstband is weergegeven in verhoogde gotische letters van opvallend groot formaat. De extra inscriptie in gotische letters op drie zijden buiten deze rand zijn kleiner en gegraveerd. De tekst vr de onderbenen van de engelfiguur lijkt later te zijn aangebracht met wegkapping van de benen en voeten van de engel.
De rechthoekige cartouche aan de onderzijde van het middenveld, gemarkeerd door banden met eenvoudige voluten aan de zijkanten, is in een iets andere, latere stijl.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 73
Smits (192)
hier leet begraven
dierck reynersszen van meer,
sterf anno xvc lxv, den xxix augusti;
ende willem van meer, sijn soen,
sterf anno 1569, xx july;
en
jenneken,
dochter gregoris van der meer,
huysvrou van capiteyn
pynappel,
sterf den 25 july anno 1612;
ende
marius, hun(n)e soen,
sterf den 16 january 1611;
anna paymans,
weduwe van der schenck,
sterf 23 febr(uar)i 1657;
ende
helena paymans,
sterf den 14 maert, anno 1669;
ende
fransina schenck,
sterft den 29 july anno 1677.


Later bijgehakt:
begraeffenisse van de erfgenamen
van
jacob van lier.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,40 bij 2,55 Meter. Op de hoeken van den grafsteen zijn in de vierglopen, die de lijst versnijden, de symbolen der Evangelisten aangebracht. Vergelijk grafsteen No. 78 bl. 86 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 202
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

397. Dirck Reyners van der Meer, 1565
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 73
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 202

n: vermelding in een voetnoot