afb. Kris Roderburg, 2008

386. Hadewich Keymp, 1505

steensoort: maaskalksteen
maten: 128 x 257 cm
locatie: kooromgang

De zerk is nogal beschadigd, waardoor vooral de letters rechtsboven en op de buitenrand niet of nauwelijks meer leesbaar zijn. Ook de vierpassen met evangelistensymbolen zijn sterk vervaagd. Verder loopt er een breuk over de rechterbovenhoek en zijn de randen van de zerk overal beschadigd.
In het midden bevindt zich een grote vierpas, met bladeren in de hoeken en met tracering tegen de binnenranden. In de vierpas is nog vaag de wapendragende figuur van een engel met vleugels te onderscheiden. Het betreft een traditionele vijftiende-eeuwse zerk, die oorspronkelijk een fraaie vormgeving moet hebben gehad, vergelijkbaar met de voorstelling op de zerknummers 394 en 415.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 27
Smits (191)
hier leet begrave(n)
hanrick, gherit keymp brant vrouwe was,
die sterf in 't jaer xxc (lees: xvc) ende . . . . . .
dach in mey; ende
aert kemp,
hoer soen, sterf den xxiii dach january anno xvc xx;
ermgart, zijn huysvrou,
sterf anno xvc xxx[v?] op den xiii septembris;
meester geert kemp, haer zoen,
canonick, sterf des anderen daigs daernae;
ende cristoffel kemp, heur zoen,
sterf anno xvc xliii, den viii dach aprilis;
ende
haedewich kemp,
huysvrou
jacobs tynaegels,
sterf anno 1553, den 28 septembris;
ende
thorothea kemp,
huysvrouwe meester
frans van breugel,
sterf anno [. . . .] den [ . . a]pril;
. . . . ert w . . ssels van os,
sterft den . . . . merts 1560;
marike, sijn dochter, huysvrou jan derkinis;
hans derkinisDe afmetingen deser grafzerk bedragen: 1,27 bij 2,55 Meter. In de vierglopen der hoeken van den grafsteen bevinden zich de symbolen der Evangelisten.
Vergelijk voor de laatsgenoemde familie: grafzerk No. 37, bl. 46 en No. 64 bl. 73 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 201
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

386. Hadewich Keymp, 1505
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 27
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 201

n: vermelding in een voetnoot