afb. Kris Roderburg, 2008

390. Henrick van Deventer Gheraetsz., 1556

steensoort: maaskalksteen
maten: 160 x 290 cm
locatie: kooromgang

De evenwichtig vormgegeven zerk vertoont randen die zijn aangegeven door verhoogde lijnen. De hoeken zijn vergrote vierkanten, waarbinnen de kwartierwapens zijn aangebracht. Verder is de zerk in twee gedeelten verdeeld door een band met verhoogde lijnen, waartussen een golvende versiering is te zien.
In het bovengedeelte is het wapen aangebracht, waarbij opvalt dat de dekkleden de vrijblijvende ruimte praktisch opvullen. In het ondergedeelte bevindt zich een cartouche voor de extra tekst met de spreuk. De cartouche vertoont aan elke zijde úitstekend bandwerk, onderaan in de vorm van een voetstuk met omgekeerde boog en bovenaan op een rondboogje van de bovenrand, met onder dat boogje een doodshoofd met een doodsbeen. Onder en boven de cartouche zijn gedrapeerde doeken te zien, die in de buitenhoeken aan ringen hangen. Het geheel is in halfreliëf weergegeven; ook de letters van de inscripties zijn in reliëf aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 43
Le Grand Théâtre
39
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 39
Smits (190)
hier ligt begraven henrick van deventer gheraetssen,
sterf anno 1556, 22 augusti;
en catherina lambrechs van den kerckhoefs dochter,
sijn huysvrou, sterf anno 1564, 28 may.

o menssche weest bereyt,
waect en bidt altijt,
want ghij en weet dach noch ure,
daerinne de zone des menssche comen sall.De afmetingen dezer zerk bedragen: 1,59 bij 2,92 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 200
Van Epen
19
20
De Wapenheraut (1897) 19-20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19-20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

390. Henrick van Deventer Gheraetsz., 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 43
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19-20

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 200

n: vermelding in een voetnoot