afb. Kris Roderburg, 2008

392. Rogier van Broeckhoven, 1656

steensoort: maaskalksteen
maten: 139 x 286 cm
locatie: kooromgang

De tekstband is aangegeven door verhoogde randen, waarbij de hoekvierpassen kwartierwapens bevatten. De letters van de inscripties zijn eerder te omschrijven als uitgebeiteld dan gegraveerd; het gaat om diepe en brede verdiepingen.
In het middenveld zien we onderaan een staande rechthoek, waarvan de randen voorzien zijn van ogen en omgeven door bandwerk. Hierboven is in tamelijk diep reliëf het wapen weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 51
Le Grand Théâtre
36
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 36
Smits (189)
Grafsteen van rogier van brouckhoven, c.s.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,41 bij 2,87 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 199
Van Epen
18
De Wapenheraut (1897) 18
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 18
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

392. Rogier van Broeckhoven, 1656
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 51
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 18

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 199

n: vermelding in een voetnoot