afb. Kris Roderburg, 2008

394. Jan Jans Keymp, 1493

steensoort: maaskalksteen
maten: 162 x 293 cm
locatie: kooromgang

De zerk is sterk afgesleten. Verder zijn de gehavende randen op verschillende plaatsen opgevuld. Van de hoekvierpassen met oorspronkelijk de evangelistensymbolen is alleen de vierpas rechtsonder nog vaag te onderscheiden. Van de eveneens oorspronkelijke grote vierpas in het midden met een engel zijn alleen nog de buitenlijnen, enkele lijnen en putjes van de versiering aan de binnenzijde van de vierpas en enkele lijnen van het kleed van de engel te onderscheiden. Het wat dieper uitgehakte wapen, later aangebracht over de engel, is wel nog goed te zien. Ook van de originele inscripties zijn verschillende gedeelten verdwenen.
Oorspronkelijk betrof het een zerk met een tekstband doorbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen, en in het midden een grote vierpas met hoekbladeren en binnentracering met daarin een staande, wapendragende(?) engel met vleugels.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 61
Smits (188)
hier leet begraven
jan keymp jans soen,
die sterf in 't jaer mccccxciii,
den sevensten dach in september;
ende
mechtelt,
sijn huysvrou,
die ghestorven is opte(n) xiii dach in der mey
anno xvc ende vii;


Later bijgehakt:
begraffenisse
van
franciscus hoevenaars,
obiit den 29 julius anno 1723.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,61 bij 2,92 Meter. In de vierglopen ter linkerzijde bevinden zich nog de flauwe trekken van een tweetal Evangelisten-symbolen, terwijl die ter rechterzijde door slijtage verdwenen zijn.
Ook de engel, die als tenant van het wapenschild dienst doet, is nagenoeg afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 198
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

394. Jan Jans Keymp, 1493
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 61
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 198

n: vermelding in een voetnoot