afb. Kris Roderburg, 2008

389. Dirck Lonisz. van Wijck, 1558

steensoort: maaskalksteen
maten: 116 x 234 cm
locatie: kooromgang

Het wapen van deze zerk is erg glad geworden, maar de gegraveerde tekst is goed leesbaar gebleven.
Met een tekstband, onderbroken door hoekvierpassen met evangelistensymbolen en een cirkelvormig veld met verhoogde rand voor het wapen in het midden, komt deze zerk sterk overeen met die voor Leonijs Dierckszoon van Wijck uit 1570 (zerk 391). Aangezien het om leden van dezelfde familie gaat, moeten we ervan uitgaan dat de familie bij een en dezelfde zerkhouwer haar zaken heeft geregeld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 39
Smits (187)
hier leet begraven
dirck lonisszen van wijck,
sterf anno xvc lviii, den xxiii septembris;
ende
joestken daniel van vlierdes dochter,
zijn huysvrou,
sterf anno 1573,
den 20 dach octobris;


Later bijgehakt:
en
ida van heusden,
sterft 12 september 1701.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,06 bij 2,35 Meter. Vergelijk den vorigen grafsteen. In de hoeken, die de omlijsting van deze grafzerk versnijden, bevinden zich eveneens de vier kenteekenen der Evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 197
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

389. Dirck Lonisz. van Wijck, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 39