afb. Kris Roderburg, 2008

391. Leonijs Dierksz. van Wijck, 1570

steensoort: maaskalksteen
maten: 140 x 233 cm
locatie: kooromgang

Hoewel de zerk enigszins glad is geworden, zijn het wapen en de inscripties nog goed leesbaar. De oudste gegraveerde inscriptie bevindt zich in de tekstband en loopt door in het middenvak bovenaan. Op de hoeken van de band zijn in vierpassen de vier evangelistensymbolen weergegeven. Het wapen is aangebracht in laag relif in het midden van de zerk in een uitgespaarde cirkel met verhoogde rand. De vormgeving van de zerk komt overeen met die voor de ouders van Leonijs Dierksz. van Wijck (zie zerk 389).
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 47
Smits (186)
hier leet begraven
leonijs diercksszen van wijck,
sterf anno 1570, den 1 november;
ende
geertruyt,
sijn huysvrou;
ende
dierck leonissen van wijck,
synen soon, sterf anno 1630, den 8 augusty;
ende
catarina de bie,
sijn huysvrou, sterf den 26 july 1621;


Later bijgehakt:
en
josina van heusden,
huysvrou van p. van keulen,
sterft 10 april 1704.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,40 bij 2,33 Meter. In de vierglopen, die de hoeken der omlijsting vormen, bevinden zich de symbolen der vier Evangelisten.
Vergelijk de volgende grafzerk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 196
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

391. Leonijs Dierksz. van Wijck, 1570
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 47
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 196

n: vermelding in een voetnoot