afb. Kris Roderburg, 2008

393. Franciscus Grabielus du Chasteler, 1794

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 235 cm
locatie: kooromgang

De zerk is redelijk gaaf bewaard gebleven; slechts het oppervlak is wat glad geworden. Er loopt een scheur van rechtsboven naar linksonder en van het midden hiervan naar rechtsonder.
In een verdiepte rechthoek aan de bovenzijde zien we in tamelijk hoog reliëf het wapen, dat opvalt door zijn on-Nederlands karakter. Dit geldt vooral voor de gedrapeerde doek in plaats van de gebruikelijke dekkleden en de weergegeven prinsenkroon. Ook de liggende S-vorm en het gegraveerde streepje tussen de derde en vierde regel zijn in Nederland niet gebruikelijk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 57
Smits (185)
DILECTISSIMO INFANTI
LUGENTES PARENTES;
UBICUMQUE SIT, REQUIESCIT.
MDCCXCIV.
FRANCISCUS GABRIELUS
MARCHIO CASTALERENSISOp den derden regel van dit grafschrift dient het woord „requiescit” door requiescat vervangen te worden.
De afmetingen van dezen grafsteen bedragen: 1,19 bij 2,33 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 195
Verhalen en legenden

Het onbekende graf

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 8 september 1988
Artikelen
1884

F.A.J. van Lanschot

Grafzerk in de St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1884) 34
 
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden: Het onbekende graf
Brabants Dagblad donderdag 8 september 1988
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

393. Franciscus Gabrielus du Chasteler, 1794
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 57
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 195

n: vermelding in een voetnoot