afb. Kris Roderburg, 2008

278. Maria van den Berch, 1698

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 180 x 88 cm
locatie: transept

De zerk is doormidden gebroken en het oppervlak is ernstig beschadigd. Zowel links als rechts in het midden bevinden zich nieuwe stukjes steen. Een groot gedeelte van de inscriptie is verloren gegaan. Op de drieregelige inscriptie na lijkt de zerk leeg te zijn gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 25
Smits (184.C)
begraffenisse
van
maria van den berch,
sterft den 7 mert 1698.De grootte dezer zerk is: 0,87 bij 1,80 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 194
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

278. Maria van den Berch, 1698
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 25
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 194

n: vermelding in een voetnoot