afb. Kris Roderburg, 2008

274. Jacob Hansen van Gangelt, 1636

steensoort: maaskalksteen
maten: 79 x 157 cm
locatie: transept

De linkerbenedenhoek is opgevuld met een nieuw stukje steen. Een aantal letters van de inscriptie is niet meer te lezen. De zerk, zonder rand, toont aan de bovenzijde een vierregelige inscriptie. Middenonder is een kleine verdiepte cirkel zonder rand te zien met daarin een wapenschild. Dit schild is met een lint opgehangen aan een tak boven in de cirkel; de uiteinden van het lint vallen naast het schild naar beneden. Het grote middengedeelte van de zerk is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 15
Smits (184.B)
hier leyt begraven
jacob hansen van gangeltis,
ghestorven den 8 october anno 1636.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,80 bij 1,56 Meter. Op het benedengedeelte van dit grafteeken bevindt zich een zeer eenvoudig monogram, gelijk wij er reeds meerdere afgebeeld hebben in dit werk; zie o.a. bl. 115, 127.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 194
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

274. Jacop Hansen van Gangelt, 1636
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 15
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 194

n: vermelding in een voetnoot